Domácí úkoly

 Přátelé, učivo na 1. týden:

Český jazyk 7.A

Milí žáci, tento týden nás čekají větné členy, charakteristika, próza. Připravila jsem pro vás úkoly z mluvnice, slohu i literatury. Po skončení karantény budou úkoly hodnoceny.

Mluvnice: Téma: Větné členy. Pište do školního sešitu, na novou stránku napište datum     17. - 20. 3. a číslujte jednotlivé úkoly, připisujte stránku, cvičení.

1. úkol: učebnice str. 74/cv.1 - Přepište věty do školního sešitu. Podtrhejte podměty a přísudky. S pomocí tabulky nad cvičením určete druhy přísudků.

2. úkol: učebnice str. 74/cv.2 - Vhodně doplňte věty - do školního sešitu.

3. úkol: pracovní sešit str. 32/cv. 2, 3, 4, 5

4. úkol: pravopisné cvičení formou kvízu - viz Teams (přihlaste se na školní email, v nabídce vyberte Teams, založila jsem tým Český jazyk 7.A, kliknete na odkaz, který vám pošlu, vyplníte a odešlete). V případě dotazů pište na můj školní email: blanka.gricova@zskonam.cz

Sloh: charakteristika - k vybranému obrázku z učebnice str. 112/cv.4 napište charakteristiku (zadáno již před prázdninami)

Literatura: próza - Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy - PS Literatura str. 5 - přečtěte si pozorně text a vypracujte otázky pod textem.

V pátek 20. 3. mi napište email, která cvičení jste během tohoto týdne vypracovali. 

Matematika

V tomto týdnu si zopakujete probrané učivo z matematiky i geometrie. Úkoly, které budu hodnotit, doporučuji vypracovat, vyfotit a poslat vždy do následujícího pondělí na mail , ať víš, jak ti práce jde. Když nemáš tuto možnost, budu hodnotit až ve škole. Na tuto adresu se obracej i v případě tvých dotazů k učivu. V matematice pracuj v Početníku 1 a průběžně si doplň vynechaná cvičení z kapitol Racionální čísla (str. 26 – 31) a Poměr (str. 32 -34, 36 – 37). Do zeleného sešitu vypracuj P1 34/4, 36/3c, 37/4a – budu hodnotit. V geometrii pracuj s učebnicí geometrie do modrého sešitu. Uč. 51/1,3 (cvičení vpravo – větší zelené čtverečky – obsahy a obvody rovnoběžníků) – také budu hodnotit obě cvičení. Zadání z Početníku i učebnice do sešitů neopisuj, pouze dobře označ.

Zeměpis 7. ročník
Milé žákyně a žáci 7. třídy,
zdravím Vás v zeměpisu formou on-line. Budeme pokračovat v naší práci a cestovat po světě. Na úkoly budete mít dostatek času, určitě vše zvládnete. Pracujte pečlivě, práci si rozdělte. Většinou budete pracovat se zajímavými texty, sami budete vyhledávat informace. Pomohou Vám interaktivní učebnice. Propojíte si svoje poznatky z učebnice s dalšími informacemi z médií – rozhlas, televize, internetové portály. V televizi běží spousta zajímavých pořadů, které prolínají učivo zeměpisu, přírodopisu a dějepisu.
     Určitě sledujte program ČT 2 pořad Odpoledka.
     Učivo zpracujete pomocí myšlenkových map, pětilístků, zápisů, odpovědí, psaného textu, referátů.
     Úlohy budou hodnoceny. Veškeré úkoly pište do sešitu, vždy s nadpisem, ten podtrhni, všechny očíslujte a připište i datum. Budu sledovat váš přístupu v plnění úkolů, vedení sešitu, nepovinným úkolům, práci navíc.
     Pokud uvidíte zajímavý zeměpisný film, nemusí být zrovna o probírané látce, napište název filmu a přidejte o něm 4 – 5 vět nebo zpracujte myšlenkovou mapu či napište 5 - 10 hesel. Vše vás obohatí a posune ve vašich znalostech.
Povinné úkoly:

A.    Brazílie a její sousedé

1.      Pročti si a zopakuj učivo Brazílie a její sousedé.

2.      Otázky a úkoly str. 67 ot.  1. - 4 rysy, otázka č. 3

B.     Země jižního rohu

1.      Prostuduj str. 68 – 69

2.      Vypiš si jednotlivé státy, k nim připiš: hlavní město, polohu v rámci Jižní Ameriky, 3 hesla – co tě zaujalo

3.      Otázky str. 69 – ot. 3, 4.

Nepovinné úkoly:
1. Otázky str. 69 – ot. 1 5, 6.
2. Vypracuj referát nebo prezentaci o zajímavém místě v Jižní Americe, významné osobnosti, velkém městě, krásách přírody.
Mrkni na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=t8ZU9dvT3uc

https://www.youtube.com/watch?v=1ZB8WwQRRm4

Procvičuj:

https://www.zskonam.cz/zemepis[1]

Zdravím, přeji mnoho úspěchů při zpracování úkolů, R. Mašíčková

Kdybys potřeboval radu: masicekromana@seznam.cz

Dějepis 7.A

Zdravím sedmáci,

Budeme teď nějaký čas pokračovat touto formou v naší práci. Chtěla bych vás povzbudit, ale zároveň vybídnout k systematické a pečlivé práci. Čekají vás úkoly se zajímavými  texty,  interaktivní učebnicí,  propojení poznatků z učebnice s dalšími informacemi z médií, tvorba myšlenkových map, motivačních úloh apod. Tyto motivační úlohy, myšlenkové mapy či vypracované otázky k textům budou hodnoceny. Přihlédnu k vašemu přístupu v plnění povinných úkolů, kreativitě, vedení sešitu a míře aktivity v nepovinných úkolech. Všechny úkoly prosím v sešitě popište (povinné/nepovinné) a číslujte tak jako já, ať je vše přehledné.

Prosím, vy co jste chyběli, doplňte si poslední látky do sešitu – Lucemburkové (Jan Lucemburský, Karel IV., Gotika

Povinné úkoly: Práce s učebnicí a sešitem – Český stát za vlády Lucemburků

1)       Přečtěte si v uč. str. 67-70 + vyhotovte  myšlenkovou mapu do sešitu na téma „Karel IV“.

2)       Udělejte si výpisek do sešitu z uč.str. 71 – Václav IV (stačí stručně)

Nepovinný úkol na 1 – přečtěte si článek https://zena-in.cz/clanek/kterou-manzelku-miloval-karel-iv-nejvicea vypište do sešitu stručné charakteristiky jeho manželek, kontrola po zahájení výuky

Ve volných chvílích:

-          Pouštějtesi k tématu videa:

např. https://www.youtube.com/watch?v=S3fc3jq3LEA&t=569s

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10288875678-lucemburkove/21054215141/

https://www.youtube.com/watch?v=1TDhX6tu30M&t=1s

-          Procvičujte učivo dějepisu 7. ročníku – využijte interaktivní učebnici!!!http://ucebnice.online/

zdarma se zaregistrujete na 30 dní, najdete v katalogu dějepis 7uč. + pracovní sešit, pustíte si vždy videa, dělejte úkoly, doplňovačky atd. (návod v příloze)

-          na webu školy naleznete i opakování učiva dějepisu 7. roč.–vyhotovovala jsem již dříve, ale mělo by to  být prospěšné ;)

https://www.zskonam.cz/dejepis

V případě potřeby mě kontaktujte na emailu:

Ať se daří, s pozdravem Hana Matoušková J

Angličtina - skupina p. uč. Kučerové

Milí sedmáci,

učit se jazyk, znamená učit se slovíčka, gramatiku a hlavně komunikovat. A to nejlépe každý den. Díky této mimořádné situaci máme  více času na videa, čtení s porozuměním, doplňování  a třeba i nějaké křížovky.  Do příštího týdne vytvoříme skupinu v Teams-ech, ve které budeme chatovat a plnit některé úkoly. Čekej na pozvání do týmu. Všechny úkoly a pracovní listy si uschovej do složek, předložíš je po návratu. Vybrané úkoly budou známkované. Pokud si pracovní list nemůžeš vytisknout, přepiš cvičení do sešitu English.

Tento týden věnujeme opakování slovíček - U5 The world - A+B+C. Procvičovat můžete zde:
https://www.zskonam.cz/slovni-zasoba[1]. Kdo nebyl před prázdninami ve škole, dokončete si pracovní sešit do str. 49, včetně. Comparative a superlative můžete také procvičovat na studijních materiálech: https://www.zskonam.cz/unit-57. Zde v kvízu je několik rekordů, které by mohly být inspirací pro náš miniprojekt:  Our Guinness World Records 2020. Pochopitelně můžete zvolit jakýkoli jiný rekord. Náš projekt bude mít podobu PPprezentace, která bude umístěna na Teams-ech, takže zatím si připravte podpůrný materiál.

Úkol: Shlédni video na https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8 (2. st. příd. jmen) a následné na https://www.youtube.com/watch?v=XR8t56lpBG0 (3. st. příd.jm.). Každé shlédni 2x, podruhé zkus tvořit věty dříve, než je uvidíš - ústně nebo písemně. 3 věty z každého zapiš do English s datem z tohoto týdne ( ..th March). A jeden úkol, který mi zašleš zpět do pátku 14:00:
z videa na  https://www.youtube.com/watch?v=Xr4dauk0iKw  vypiš přídavná jména, která v textu uslyšíš, do tabulky a doplň zbývající tvary. Kdo jich najde nejvíce? Pro splnění úkolu jich potřebuješ najít dalších 10. Vzor tabulky do wordu:

adjective

comparative

superlative

česky

different

more different

the most different

odlišný

 

 

 

 

 

Hodně štěstí, poslouchejte videa, čtěte a těšte se na další úkoly.

Good luck!!! 

Ruský jazyk
Opakujte si azbuku, čtěte, procvičujte psaní

Německý jazyk
Opakujte si slovíčka, psaní.

Přírodopis 7. třída

Zdravím přírodopisce sedmáky,

     Na úkoly budete mít dostatek času, určitě vše zvládnete. Pracujte pečlivě, práci si rozdělte. Většinou budete pracovat se zajímavými texty, sami budete vyhledávat informace. Pomohou Vám interaktivní učebnice. Propojíte si svoje poznatky z učebnice s dalšími informacemi z médií – rozhlas, televize, internetové portály. V televizi běží spousta zajímavých pořadů, které prolínají učivo zeměpisu, přírodopisu a dějepisu.
     Určitě sledujte program ČT 2 pořad Odpoledka.
     Učivo zpracujete pomocí myšlenkových map, pětilístků, zápisů, odpovědí, psaného textu, referátů.
     Úlohy budou hodnoceny. Veškeré úkoly pište do sešitu, vždy s nadpisem, ten podtrhni, všechny očíslujte a připište i datum. Budu sledovat váš přístupu v plnění úkolů, vedení sešitu, nepovinným úkolům, práci navíc.

 1. Povinné úkoly:
A. Mechorosty
1. Pročti str. 62 – 63
2. Napiš si shrnutí na str. 63
3. Nakresli si na str. 63 velice jednoduše Životní cyklus mechů

Nepovinné úkoly: odpověz na otázky:
1. Zjisti, kde se v ČR léčí problémy pohybového ústrojí?
2. Kde se využívají rašelinné koupele.

B. Plavuně, přesličky a kapradiny
1. Prostuduj text str. 64 – 65 – Plavuně a přesličky
2. Udělej si krátký zápis

Nepovinné úkoly:
Nakresli si 1 – 2 zástupce plavuní nebo přesliček – využij internetu nebo knížky.

Mrkněte:
https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4
https://www.youtube.com/watch?v=XCJNfGxSSY0

OSV

     Protože se  budete holky a mládežníci doma nudit. Mám pro Vás úkol do OSV. Každý z Vás je šikovný na něco jiného. Takže: 
Budeme všichni rádi, až se sejdeme a povykládáme si, jak jsme trávili čas v karanténě. Dám Vám pár nápověd, kdo co může tvořit:
1. psát si deník
2. číst si knížky, napsat kratičký obsah, pak je doporučit ostatním.. 
3. kreslit si deník nebo malovat obrázky, komiksy
4. vařit a vymýšlet nové recepty- kuchařku, to si pak vyfotit a ukázat nám
5. sledovat naučné filmy a dělat si poznámky - myšlenkové mapy
6. psát články o dění doma, v Náměšti, ve vesnici..
7. stavět z merkuru, lega...
8. tvořit křížovky, dělat si prezentace
9 holky nebo i kluci mohou šít, vyšívat...
10. fotit přírodu, ven můžete chodit, ale samostatně a opatrně 
11. posilovat
Každý si pořídí sešit nebo listy A 4 a tam bude zapisovat co dělal. Můžete to dělat i formou deníku, viz. bod
č. 1. Nápadů budete mít určitě spoustu, nechám to na vás, těším se, R. M.

Tisknout


Kalendář akcí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27
  • Konec 2. pololetí - vysvědčení
28
  • Hlavní prázdniny (29 - 01)
29
  • Hlavní prázdniny (29 - 01)
30

« Květen 2024 Červenec 2024 »

RSSRSS

Novinky

Školní družina - závěr roku

09. 06. 2024
 Informace o provozu ŠD poslední den školního roku.

Celá novinka

Archiv novinekCo děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                              

                     

© 2024, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing